MEDLEMSBETINGELSER og persondatapolitik for Friendley App og Friendley.COM

 


Opdateret den 27. August 2019

Betingelserne er gældende for medlemskaber oprettet efter den 1. december 2018.

 

§1. Generelt

Ved oprettelse af medlemskab i Friendley accepterer medlemmet (herefter: ”du”) disse medlemsbetingelser. Du accepterer også den til enhver tid gældende persondatapolitik. Ligeledes giver du dit samtykke til, at Friendley må sende dig nyheds- og servicemails, hvis formål er at orientere dig om ændringer i dit medlemskab, nye tiltag, ændringer eller nye funktioner i appen etc. 
 

 

§2 Personlige oplysninger

For at kunne tegne et medlemskab af Friendley skal du ved indmeldelse oplyse: navn, by, e-mailadresse, sygdom samt øvrige frivillige oplysninger.

Information omkring ændringer af dit medlemskab, fakturering og sagsbehandling vil som hovedregel blive fremsendt til den e-mailadresse, du har oplyst Friendley.  Oplyser du ikke en gyldig e-mailadresse ved indmeldelse, forbeholder Friendley sig retten til at afvise oprettelsen af et medlemskabet.

§3. Misbrug

Dit medlemskab er personligt, og det må ikke benyttes af andre end dig. Ved misbrug af medlemskab opkræves et gebyr på 1.000kr og din konto bliver lukket. Ved oprettelse accepterer du også at der ikke er nogen tolerance for anstødeligt indhold eller misbrug af app'en.  

§4. Medlemskab

Du betaler per måned et abonnement. Betalingen sker den sidste dag i måneden for den kommende måned.

Det koster 20 kr om måneden og de første 30 dage er gratis. Opsigelse sker på hjemmesiden under Opsig medlemsskab.  Det er gratis at benytte sig at friendley indtil 31.12.2019

 

§5. Varighed

Et medlemskab er løbende og fortsættes indtil at det opsiges jf. § 9

§6. Betaling

Ved oprettelse af et løbende medlemskab betaler du enten med, Visa, Visa Elektron, Dankort, Mastercard eller med Mobilepay.

 

Alle priser er i Danske Kroner (DKK) samt inklusiv alle afgifter, moms mm. Betalingen sker via en sikker forbindelse (https). De indtastede oplysninger i forbindelse med køb betalt med betalingskort er krypterede, og det er således kun NETS, der kan læse dem.

 

Institutioner eller foreninger, som ønsker at tilmelde mere end 2 medlemmer bedes kontakte Friendley på kontakt@friendley.com, hvor der kan laves en rabataftale ligesom der er kan vælges at betale via faktura - med eller uden EAN-nr.

 

§7. For sen betaling

Såfremt det ikke er muligt for Friendley at trække den månedlige betaling på dit kort, spærres din konto med det samme, men kan åbnes igen ved betaling. Såfremt der ikke sker betaling inden for 30 dage, spærres kontoen indtil betaling sker. Kontoen slettes efter 2 år og der skal derefter tegnes et nyt medlemskab.

 

§8. Prisændringer

Du bliver informeret om prisændringer via den e-mailadresse, du har oplyst Friendley. Du bliver orienteret om prisændringer senest 45 dage før, prisændringerne træder i kraft.

 

 

§9. Opsigelse af medlemskab

Du kan til enhver tid opsige medlemskabet frem til næste betaling, hvilket sker hver den sidste bankdag i måneden. Opsigelse kan ske på hjemmesiden under opsig medlemsskab , hvor du oplyser brugernavn og email.

Når medlemsskabet opsiges, har du stadig løbende måned til at benytte dig af Friendley.

Allerede indbetalt abonnement refunderes ikke.

§10. Personer under 18 år/umyndiggjorte personer

For unge under 18 år samt øvrige umyndige, kan medlemskab kun opnås, hvis en myndig person/værge tegner et medlemskab for den unge/umyndige.

§11. Ændring af medlemsbetingelser

Friendley forbeholder sig retten til løbende at ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser.

§12. Medlemsdata

 

Kontaktoplysninger for den dataansvarlige: 

Friendley ApS

Møgelparken 136

8800 Viborg

CVR-nr. 39451336

 

Hvilke oplysninger indsamler Friendley?

Friendley indsamler og behandler en række personlige oplysninger om dig. De personlige oplysninger, vi indsamler, afhænger af konteksten af dine interaktioner med os. Nogle af disse personoplysninger er obligatoriske for oprettelse og administration af dit medlemskab hos os og kræver som sådan ikke et eksplicit samtykke. Vi indsamler ikke derudover personlige oplysninger om dig uden dit udtrykkelige samtykke hertil.

Friendley indsamler og behandler følgende personlige oplysninger om dig, uden dit særskilte samtykke. Det betyder, at du ikke kan indgå eller opretholde et medlemskab i Friendley, uden at afgive disse personlige oplysninger:

  • De oplysninger du afgiver, når du opretter en profil hos Friendley, og når du opdaterer din profil (fulde navn, evt. billede, bopæl, mailadresse, telefonnummer, betalingsoplysninger, evt. foreningsrelation). 

  • Oplysninger om din besøgshistorik i vores app

 

Hvad bruger Friendley dine personoplysninger til?

Vi bruger alene dine personlige oplysninger til at administrere dit medlemskab.

Hvem videregiver Friendley dine oplysninger til?

Friendley videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige.

Friendley benytter sig derudover af en række tredjeparter, der opbevarer og behandler data på vegne af Friendley. Disse databehandlere er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål. Vi anvender derudover fortrinsvist databehandlere indenfor EU/EØS. I det omfang vi benytter databehandlere lokaliseret i andre lande, sker det kun hvis disse databehandlere efterlever EU's regler om persondatabeskyttelse (GDPR).

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Kun dig selv og kontraktansatte medarbejdere i Friendley, har adgang til dine personoplysninger og sidstnævnte kun i det omfang, at deres jobfunktion kræver dette. 

Der hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, opbevares dine data i krypteret form og Friendley (samt vores databehandlere) udveksler kun dine data via sikre krypterede datalinjer. 

​Oplever du misbrug eller anstødeligt indhold kan du rapportere til vores mail: rapporter@friendley.com, ved at skrive en mail, med overskrift og screenshot.

Hvis du oplever at nogen misbruger app'en eller ønsker at blokere en bruger kan du skrive til vores rapport mail: rapporter@friendley.com

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Friendley på kontakt@friendley.com

 

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Ret til tilbagetrækning af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække et afgivet særskilt samtykke tilbage. 

Ret til at klage

Hvis du mener, at Friendley har overtrådt de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger i vores behandling af dine oplysninger, kan du vælge at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00 eller på mail til dt@datatilsynet.dk.

 

ReplyReply allForward